Ungdom!

unnamed (1)

Publicerad i Blogginlägg

Föreläsning Älgens Biologi!

Efter att ha hållit ett uppskattat föredrag om älgsjuka och beskattning av älgstammen på Ale Jaktvårdskrets årsmöte bjuder vi nu in viltkonsult Jonas Malmsten till ett stort föredrag för att nå fler med Jonas viktiga kunskap. Den 16 maj kl. 18-21 får vi ta del av nya och nygamla forskningsrön kring älgens biologi och förvaltning. Tid för frågor kommer att finnas.

Anmälan krävs, och sker genom studiefrämjandet!

PDF: Föreläsning älgbiologi 16 maj_hisingen

Länk till studiefrämjandet!

Publicerad i Blogginlägg

Ungdomsgruppen!

unnamed

Publicerad i Blogginlägg, Kommande aktiviteter, Nyheter

Fel i kalendern!

Det har blivit ett litet fel i kalendern här på sidan,…
Inga skjutingar alls under påsken!

Vi återupptar skjutningarna tisdagen den 5:e april!

Publicerad i Blogginlägg

Kurs: LOCKA RÄV 2016-04-07

rv-2012-08-16-1
Lockjakt är en gammal jaktform. Lockjakten är en del i många av våra nordiska jaktformer på matvilt såväl rovvilt. Rävlock kan med fördel bedrivas från kust- till fjällmiljö, från norr till söder, och i synnerhet under tidig vårvinter. Som lockjägare måste du behärska ett antal moment såsom viltet och dess vanor, förmåga att nyttja terrängen och kända viltväxlar till din fördel, använda rätt utrustning, ta hänsyn till vind och vittring och liknande. Tekniken att locka och behärska lockpipan är ett viktigt moment under kursen såväl som i den praktiska jakten.

Krav:
Medlemskap i Jägareförbundet.
Anmälan till studiefrämjandet!

Längd:
Teori, cirka 3 timmar.

Kursavgift:
Teorikurs över tre timmar kostar 250 kr. Kostander för lockpipa tillkommer, ta med kontanter til detta.

Syfte:
Att ge deltagaren sådana kunskaper om lockjaktens utövande att utsikterna till en framgångsrik lockjakt blir stora.

Mål:
Efter genomgången kurs skall deltagarna ha grundläggande kunskap om :
Räven och dess sinnen
Lockjägarens utrustning vid lockjakt
Lockjägarens val av pass
Lockpipan och lockteknik
Lockjaktens grundläggande taktik
Hur man avlossar säkra skott

Övrigt:
Ta med hörselskydd.

Anmälan krävs! Läs mer hos studiefrämjandet här!

Publicerad i Blogginlägg, Kommande aktiviteter

Hisingen Göteborg JVK i bilder

Aktiviteter

Anmälan kan krävas, Läs mer under varje aktivitet!

Prenumerera på våra e-postutskick

Arkiv