Skjutförbud på älgbanan pga tjäle

Vintern är på intåg och det har börjat frysa i kulfången på kulbanorna.
Det innebär att vi just nu har skjutförbud på älgbanan där tjälen hunnit bli så pass tjock att vi bedömer att det inte är säkert att skjuta pga risken för rikoschetter.

Inskjutningsbanan har inte drabbats lika hårt utan den är fortfarande möjlig att använda.

Vi kommer att hålla banornas status uppdaterad i kalendern under vintern.
Vänligen titta där innan ni bokar tid för inskjutning, träning, uppskjutning etc.
Kalendern hittar ni under fliken Skjutbana.

Publicerad i Blogginlägg

Prova på skytte 13 nov för ungdomar

Ungdomsgruppen bjuder in dig mellan 13-19år på ett prova på 22lr skytte på vår 25m bana måndagen den 13/11 kl 18-20. Varmt välkomna!

Publicerad i Blogginlägg

Tävling i Jaktskytte 2017-09-24

Söndagen den 24/9 vill vi inbjuda till tävling i jaktskytte(Kula/Hagel)! 

Anmälan mellan 10-11 och skytte från 11 och framåt! 
Skyttet kommer ske som fyra olika moment, Älgbana, Precision, Nordisk trap och Sporting. 
Tävlingen är således en kombinerad tävling som innefattar både kula och hagel!

För deltagande krävs antingen medlemskap i Hisingen Göteborg Jaktvårdskrets eller separat banmedlemskap eller att man är med som funktionär i jourgrupperna, gäller både hagel- och älgjour samt övriga funktionärer.

Medlem i föreningen kan man bli på plats mot en kostnad om 200:-

Vi har ett mycket fint prisbord med priser från Jaktia Kållered och Garmin!

I bifogad PDF-fil finner ni regler – Dessa kommer finnas tillgänliga på tävlingsdagen!

Tävling 2017-09-24

 

Publicerad i Blogginlägg, Kommande aktiviteter, Nyheter

Medlemsundersökning 2017

Styrelsen tackar de medlemmar som har svarat på vår enkät. På senaste styrelsemötet gick vi igenom svaren och diskuterade åtgärder. Ett av de tydligaste önskemålen i undersökningen var att göra styrelsen och styrelsearbetet mer synligt och detta har vi redan börjat åtgärda. (Se mer under Kretsinformation/Styrelsen 2017.) Vi kommer under hösten att arbeta vidare med åtgärder på de synpunkter som Ni lämnat. Det kommer också att framgå på hemsidan vad vi har beslutat om för åtgärder.

Trevlig sommar önskar

Styrelsen 

 

Publicerad i Blogginlägg

Skjutbanorna öppnar igen den 1:a Augusti!

Skjutbanan har besiktigats av polisen och godkänts för en ny 5-årsperiod.

För att banan skulle bli godkänd så krävdes det en hel del arbete, skjutvallen på älgbanan och vallen bakom inskjutningsbanan skulle höjas, blinderingen på älgbanan och kuren vid harbanan skulle kläs med trä, varningsskyltar skulle sättas upp,  Samt en del mindre arbeten för att få banan godkänd. Dessa arbeten är nu klara.

Vi är mycket tacksamma för alla personer och företag som ställt upp och hjälpt till och fått detta att hända! Tillsammans har det lagts otaliga timmar med tid och resurser för att få banan klar till öppningen i Augusti! 

Banan är numera i ett fantastiskt fint skick!
Nedan är ett litet bildspel hur arbetet fortlöpte! 
Vi ses den 1:a Augusti! 

Publicerad i Blogginlägg

Hisingen Göteborg JVK i bilder

Aktiviteter

Anmälan kan krävas, Läs mer under varje aktivitet!

Prenumerera på våra e-postutskick

Arkiv